vervoer

Avontuurlijk

Visie

Uitgangspunt is het respect voor de eigenheid van de persoon, we werken vanuit de mogelijkheden van een kind.

Spelenderwijs begeleiden wij de kinderen. Hierbij zijn het vergroten van de zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfreflectie, communicatieve- en sociale vaardigheden belangrijke ontwikkelgebieden. We bieden ondersteuning in het aangaan en onderhouden van vriendschappen waarbij aandacht wordt besteed aan de sociale omgang met elkaar en probleemoplossende vaardigheden. In overleg met de ouders worden er persoonlijke leerdoelen gesteld waaraan wij samen met het kind werken.

Daarnaast ontlast Buitengewoon de verzorger / het gezin. De pedagogisch medewerkers nemen tijdelijk de intensieve begeleiding en zorg over, waardoor de opvoedingszwaarte voor ouders/verzorgers wordt verminderd, waardoor ouders/verzorgers het beter aan kunnen.

De presentie- en positieve benadering is kenmerkend voor de houding van de pedagogisch medewerkers. Voor kinderen moet BuitenGewoon een plek zijn waar ze plezier kunnen beleven, positieve ervaringen op kunnen doen met leeftijdsgenoten en vanuit dat punt vaardigheden leren die ze kunnen meenemen in de thuissituatie.